Úprava pH pitné vody. Odkyselování vody - obohacení pitné vody vápníkem a hořčíkem
 
Ukazatel vodíku (nebo hodnota pH) je indikátorem acidobazických vlastností vody. Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, který slouží pro:
· Stanovení korozních vlastností a vlastností tvorby vodního kamene v pitné vodě;
· Předvídání biologických a chemických procesů v pitné vodě.

 

V závislosti na úrovni pH můžeme rozdělit vodu spodní, povrchovou, kohoutkovou do 7. skupin:*

  1. Silně kyselá: < 3
  2. Kyselá: 3–5
  3. Slabě kyselá: 5 – 6,5
  4. Neutrální: 6,5 – 7,5
  5. Slabě zásaditá: 7,5 – 8,5
  6. Zásaditá: 8,5 – 9,5
  7. Silně zásaditá: > 9,5

Ačkoliv úroveň kyselosti a zásaditosti pitné vody nemá přímý vliv na lidské zdraví, kontrola pH je důležitá v procesu úpravy pitné vody. Nutnost systematické kontroly hodnoty pH je dána tím, že při změně pH se mění i další ukazatele kvality vody.
Včasné zjištění odchylky hodnoty pH od normálních hodnot umožní provádět včasná opatření k udržení přijatelné kvality vody používané pro pití, domácnost nebo průmyslové účely.
Clack Calcite je filtrační materiál, který se používá ve filtrech k neutralizaci kyselosti a zvýšení pH (odkyselování vody). Normalizace acidobazické rovnováhy snižuje korozní aktivitu vody ve vztahu ke kovům, z nichž jsou vyrobeny prvky potrubí a sanitární techniky.
Při interakci náplně filtru Calcite s vodou, se materiál rozpouští a zvyšuje tím pH vody na optimální hodnotu. Když voda dosáhne stavu korozní pasivity, další růst pH je ukončen díky jedinečným sebeomezujícím vlastnostem materiálu.
Tento filtrační materiál pracuje nejúčinněji při nízkým průtoku. Pro filtrační média je doporučeno štěrkové lože.
Clack Calcite je vyhotoven na základě přírodního uhličitanu vápenatého (CaCO3). Dodáváno v 15,6 litrových pytlích.
Calcite má nízký koeficient homogennosti, což zajišťuje maximální kontakt s upravovanou vodou, stejně jako nízkou rychlost neutralizace, což umožňuje kontrolovat proces úpravy pH.
V průběhu filtrace se malá část náplně rozpouští, takže jeho množství musí být periodicky doplňováno. Frekvence doplnění závisí na složení upravované vody, na jejím pH a na výkonu neutralizačního filtru.
Regenerace filtračního materiálu (obnovení pracovních vlastností) se provádí zpětným prouděním vody.
Po normalizaci pH se může zvýšit úroveň tvrdosti vody.

Zařízení pro zvýšení pH pitné vody (Odkyselování vody)

Úpravny pro zvýšení pH pitné vody se instaluji v rodinných domech, bytech a v provozovnách na přívod vody ze studny nebo vrtu.
Před nákupem filtru k úpravě vody je třeba brát v úvahu hodnoty rozboru vody, proto doporučujeme se obrátit na naše odborníky. Filtry pro nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem se skládají z válcovitých tlakových nádob s řídicím ventilem a filtrační náplně. Tlaková nádoba je naplněná filtračním médiem pro zvýšení pH dle parametrů vstupní vody.
Proces regenerace filtrační náplně se provádí manuálně nebo automatický zpětným proplachem. Voda z proplachu se odvádí do odpadu (kanalizace).

Možností jak zvýšit pH vody:
1. Hydroxid sodný NaOH se přidává  do vody pomocí dávkovacího čerpadla v poměru k průtoku vody na základě signálu z impulzního vodoměru.
2. Úpravna FMPH nebo FAPH pro zvýšení pH

Regenerace filtrů pro zvýšení pH pitné vody probíhá jenom za použití vody.
Image alt
Technické parametry filtrační náplně pro obohacení pH pitné vody

(Mineralizace)

Barva: světle šedá
Výrobce: Clack (USA)
Objemová hmotnost: 1,44 g/см3
Minimální hloubka lože: 60–75 mm
pH vody: 5,0-7,0
Proplach: 20-30 m/h
Filtrační rychlost: 7,5–15 m/h
Tvrdost vody: 4,2 mg/l
Balení: 15,6 l/pytel
Sirovodík: 0 mg/l
Zelezó: 0 mg/l
Teplota: 3–38°С
Organicke latky: <5 mg/l
Velikost granulí: 0,42–1,17 mm
Image alt
Z čeho se skláda úpravna (filtry) pro zvýšení pH pitné vody ?
 

Tlaková nádoba

Těleso filtru standartních rozměrů (1054, 1252, 1354 atd).

Řídicí ventil

Manuální nebo automatický ventil řízení procesu zvýšení PH a proplachu.

Filtrační náplň

Filtrační náplňě pro zvýšení PH pitné vody

Systém rozvodů

Díly vnitřního rozvodu vody filtru.
Rozměry filtrů na zvýšení pH, Mg, Ca, odkyselení
ModelV (výška)Š (šířka)H (hloubka)
FMPH 10351560 mm700 mm500 mm
FAPH 10351600 mm700 mm300 mm
FMPH 1054 1610 mm300 mm400 mm
FAPH 10541650 mm300 mm336 mm
FMPH 1252 1660 mm400 mm363mm
FAPH 12521700 mm400 mm413 mm
Úpravny pro zvýšení pH pitné vody.

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody se sestavuje podle rozboru vody, počtu osob v domácností a počtu odběrných míst. Různé typy filtrů se liší velikostí, typem automatického řídicího ventilu, druhem a objemem filtračního materiálu

FMPH 1035
FMPH 1035

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: manuálně

Počet osob v domácností: 1-2

Počet odběrných míst: 1

Průtok: 0,4 - 0,55 m3/hod

Objem pryskyřice: 25 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

FMPH 1054
FMPH 1054

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: manuálně

Počet osob v domácností: 2-3

Počet odběrných míst: 2

Průtok: 0,5 - 0,66 m3/hod

Objem pryskyřice: 37 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

FMPH 1252
FMPH 1252

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: manuálně

Počet osob v domácností: 3-5

Počet odběrných míst: 3-4

Průtok: 0,72 - 0,85 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

FAPH 1035
FAPH 1035

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: automatické

Počet osob v domácností: 1-2

Počet odběrných míst: 1

Průtok: 0,4 - 0,55 m3/hod

Objem pryskyřice: 25 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FAPH 1054<br>
FAPH 1054

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: automatické

Počet osob v domácností: 2-3

Počet odběrných míst: 2

Průtok: 0,5 - 0,66 m3/hod

Objem pryskyřice: 37 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FAPH 1252<br>
FAPH 1252

Filtrační zařízení pro zvýšení pH pitné vody. Nasycení pitné vody vápníkem a hořčíkem

Řízení: automatické

Počet osob v domácností: 3-5

Počet odběrných míst: 3-4

Průtok: 0,72 - 0,85 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V