Způsoby a rizika čištění vrtů - vrtaných studní
 
Před tím, než se pokusíte čistit vrt vlastními silami nebo hledat odborníky pro opravy vrtů, zjistěte, co způsobilo zanesení vrtu bahnem a zda má ve vašem případě smysl provádět čištění nebo opravy. Bez odstranění příčiny zabahnění nedává řešení následků žádný smysl, neboť je možné, že během několika dnů nebo týdnů bude nutné opakovat postup, který vyžaduje čas, peníze a v mnoha případech je pro vrt i nebezpečný.
Existuje jen několik způsobů čištění vrtů, ale pro každý z nich existují také různá zařízení a vybavení.

Uvádíme nejpopulárnější metody čištění vrtů (vrtaných studní):


- Opláchnutí vodou z povrchu
- Vypláchnutí vzduchem pomoci airliftu
- Čištění studny speciálním čerpadlem

Propláchnutí vrtu vodou, čerpanou z povrchu pod tlakem

Profouknutí vrtu vzduchem. Vyčištění vrtu airliftem

Čištění vrtu pomoci profesionálního čerpadla

 

Propláchnutí vrtu vodou, čerpanou z povrchu pod tlakem

Podstata této metody spočívá v tom, že se do vrtu spouští hadice, skrze kterou se přivádí vysokotlaká voda z povrchu pomocí čerpadla. Proud vody vymílá písek (kal) ve vrtu a přivádí ho na povrch přes výrobní potrubí. Nevýhodami tohoto způsobu čištění vrtů jsou:

1.  Riziko zničení perforace (filtru) vrtu. Pro vymílání písku musí být voda přiváděna do vrtu pod vysokým tlakem, který může úplně zničit nebo značně potrhat jemný filtr vrtu. Znají-li hydrogeologové přesné parametry filtru, mohou vypočítat relativně bezpečný tlak, avšak není zdaleka jisté, že bude stačit k dosažení hlavního cíle - tj. k vypláchnutí vrtu. Navíc, pokud již vrt nějakou dobu sloužil, může být filtr výrazně oslaben korozí.
2. Nekontrolované uvolňování písku (kalu) z vrtu. Během proplachování vrtu vodou se uvolňuje velké množství špinavé vody (písek, bahno, oxidované železo aj.). Samozřejmě, v důsledku tohoto proplachování prostor v okruhu několika metrů kolem vrtu bude silně znečištěn. Pokud máte krásný trávník kolem vrtu, budete muset přemýšlet o jeho přikrytí.
3. Potřeba většího množství vody. K propláchnutí vrtu můžete potřebovat více než jeden metr krychlový vody, kterou je nutné mít na povrchu. Obvykle se pro tento postup používá speciální zařízení, které má čerpadlo pro vyplachování a nádrž s čistou vodou. Zařízení je poměrně těžkopádné (přibližně jako hasičský vůz) a musí se s ním jet přímo k vrtu. Pokud přístup k vrtu nebyl původně předpokládán při plánování pozemku, čištění vrtu tímto způsobem způsobí nemalé potíže.
Čištění vrtů - vyplavování

Processing video...

 

Profouknutí vrtu (vrtané studny) vzduchem. Vyčištění vrtu airliftem

Princip je stejný jako při mytí vodou, s tím rozdílem, že do vrtu je pod vysokým tlakem přiváděn vzduch. Procedura je prováděna speciálním zařízením – airliftem. Ve skutečnosti airlift je normální kompresor s hadicí, přes kterou se tlačí vzduch do vrtu při tlaku 10-15 atmosfér. Tlak vytvořený vzduchem ve vrtu tlačí vodu s bahnem (pískem) na povrch. Nevýhody tohoto způsobu čištění vrtu jsou stejné jako u vypláchnutí, s výjimkou potřeby velkého množství vody. Současně však vzniká ve vrtu mírně větší tlak než při proplachování, což zvyšuje riziko zničení filtru ve vrtu. Kromě toho je čištění možné pouze u nehlubokých vrtů - průměrně do hloubky 30–40 metrů.
Zamyslete se velmi dobře a raději se poraďte s několika nezávislými odborníky, než se rozhodnete pro vypláchnutí nebo profukování studny pod tlakem, máte-li písečný vrt s filtrem. Obě tyto metody představují skutečnou hrozbu pro filtr, který ve většině případů nelze nahradit (opravit). To znamená, že v případě roztržení filtru bude pouze jedno východisko – nový vrt.
Airlift video

Processing video...

 

Čištění vrtu pomoci profesionálního čerpadla

"Specialitou" čerpadla je to, že zcela šetrně (bezbolestně) rozruší stlačený kal ve vrtu, písek, rozpuštěné železo a jiné na dně vrtu a odstraní veškeré znečištění z vrtu na povrch pomocí přítomné vody. Takové čerpadlo je uzpůsobeno tak, aby samostatně rozrušilo dno a odčerpalo špinavou vodu s velkým množstvím mechanických nečistot - příměsí. Tato metoda je pro vrt naprosto bezpečná, protože se do vrtu nemusí dodávat voda nebo vzduch pod vysokým tlakem. Úkolem čerpadla ve vrtu je pouze vyčerpat vše, co je na dně vrtu. Pro vyčištění vrtu budeme potřebovat místo, kam můžeme vypustit dostatečné množství vody s pískem, jílem, vysráženého železa, manganu atd. Tato metoda nepředstavuje hrozbu pro váš domov, pozemek, a co je nejdůležitější, hlavně pro váš vrt.
Nevýhody čištění vrtu touto metodou:
- Pokud je vrt silně znečištěný pískem, hydraulická část čerpadla se rychle opotřebovává, tudíž je nutno ji nahradit novou. Výměna hydrauliky se provede odborníkem na místě u vrtu.
- Minimální vnitřní průměr vrtu by měl být nejméně 10 centimetrů.
- Maximální hloubka čištění vrtu 90 m.
- Není možné čistit vrt bez vody, protože voda je důležitým prvkem při přepravě nečistot z vrtu. V případě malého nátoku vody do vrtu je nutné připravit potřebné množství vody pro úplné odčerpání nečistot. Množství vody závisí na stupni znečištění.
- Přibližné množství rezervní vody pro čištění vrtu je 500-3000 litrů (v případě slabého nátoku do vrtu).
Čištění zakaleného vrtu specianím čerpadlem

Processing video...

 

Čištění studní, vrtů a vodojemů provádíme po celé ČR:

Prostějov, Přerov, Olomouc, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, Plasy, Karlovy Vary, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín  a tak dál.