Železo a mangan ve vodě
 
Žlutá barva vody, stopy na bytové keramice, kovový zápach a příchuť, to jsou všechno příznaky existence oxidu železa ve vodě.
 Při napojení na veřejný vodovod mohou vzniknout problémy se železitou vodou a to, od starého potrubí nebo po opravách na rozvodech.
Při napojení na studnu nebo vrt je situace jiná. Praktický všechny vodonosné vrstvy zeminy obsahuji rozpouštěné (2-mocné) železo v různých koncentracích. Důvodem je přítomnost pyritu v jílovitých horninách, huminových kyselin v půdě a také aktivita bakterií. Také je ve vodě rozpuštěný kyslík, který podporuje oxidaci železa. Výsledkem je, (3 mocný) oxid železa, který je vidět i ve vodě, kde vytváří červené vločky.
Úpravny na odželeznění vody (odstranění železa a manganu)
Úpravny na odželeznění a odstranění manganu s vody se instaluji v rodinných domech, bytech a v provozovnách na přívod vody ze studny nebo vrtu. Zajištuji úpravy pitné vody od sloučenin dvoj a troj mocného železa / nebo manganu.
Před nákupem filtru je třeba brát v úvahu hodnoty rozboru vody, proto doporučujeme se obrátit na naše odborníky. Filtry na odstranění železa a manganu s vody se skládají z válcovitých tlakových nádob s automatickým řídicím ventilem a filtrační náplně. Tlaková nádoba je naplněny filtračním médiem dle parametrů vstupní jako jsou Birm, Pyrolox, Filter-AG, Greensand, atd.. Systém takové filtrace potřebuje předchozí nasycení vody kyslíkem pro urychlení oxidace a sedimentace železa.
Proces odstranění železa a manganu s vody a jejích sloučenin ve filtru způsobuje přechod těchto prvků v nerozpustnou formu a jejích sedimentaci. Během provozu filtrační náplň absorbuje nečistoty a zanáší se. Proces regenerace filtrační náplně se provádí automatický zpětným proplachem. Voda z proplachu se odvádí do odpadu (kanalizace).
Regenerace filtrů na odstranění železa a manganu probíhá jenom za použití vody.

Technické parametry filtrační náplně BIRM:

(Odstranění železa a manganu z vody)

Barva: černá
Objemová hmotnost: 0,8 kg/l
Hloubka lože: 760–900 mm
PH vody: 6,8 - 9
Proplach:  25-29 m/h
Filtrační rychlost: 8,5–12 m/h
Obsah chloru: <0,5 mg/l
Kapacita na litr náplně: 1,4 g
Balení: 28,3 l/pytel
Sirovodík: 0 mg/l
Zelezó: 10 mg/l
Teplota: 3–38°С
Organicke latky: <5 mg/l
Z čeho se skládá filtr na odstranění železa a manganu ?
 

Tlaková nádoba

Těleso filtru standartních rozměrů (1054, 1252, 1354 atd).

Řídicí ventil

Automatický ventil řízení procesy filtrace a proplachu.

Filtrační náplň

Filtrační náplňě na odstranění sedimentu Fe, Mn.

Systém rozvodů

Díly vnitřního rozvodu vody filtru.
Úpravny na odstranění železa a manganu z vody. Cena

Filtrační zařízení na odželeznení a odstranění manganu z vody se sestavuje podle rozboru vody, počtu osob v domácností a počtu odběrných míst. Různé typy filtrů se liší velikostí, typem automatického řídicího ventilu, druhem a objemem filtračního materiálu

FB 1044
FB 1044

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 1-2

Počet odběrných míst: 1

Průtok: 0,4 - 0,55 m3/hod

Objem pryskyřice: 22 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FB 1354
FB 1354

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 4-5

Počet odběrných míst: 2

Průtok: 0,86 - 1,02 m3/hod

Objem pryskyřice: 56,6 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FB 1054
FB 1054

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 1-2

Počet odběrných míst: 1

Průtok: 0,5 - 0,66 m3/hod

Objem pryskyřice: 28,3 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FB 1465
FB 1465

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 5-6

Počet odběrných míst: 2-3

Průtok: 1,0 - 1,2 m3/hod

Objem pryskyřice: 84,9 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FB 1252
FB 1252

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 3-4

Počet odběrných míst: 1-2

Průtok: 0,72 - 0,85 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FB 1665
FB 1665

Filtrační zařízení na odstranění železa a manganu z vody

Počet osob v domácností: 6-8

Počet odběrných míst: 2-4

Průtok: 1,3 - 1,55 m3/hod

Objem pryskyřice: 113,2 litrů

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V