Čištění studní a vrtů:


Čištění studní

Studna je místním zdrojem vody, studna je to technologické dílo, která vyžaduje péči a údržbu.

Proč čistit studnu.

Četnost čistění studny závisí na kvalitě zhotovení studny a hlavně je důležité dobu pravidelného čištění neprodlužovat a včas čistit. V kontaminovaným zdrojích může být voda tak nekvalitní, že není vhodná k pití. Proto nesmíme čistění studny oddalovat a musíme dbát na to, aby měla vždy čistou, pitnou vodu. Pokud se do study dostane biologický odpad ve formě listí, trávy, kořenů a různých živočichů, začíná tento odpad ve vodě hnít a dochází k chemické kontaminaci, voda se stává nebezpečnou a zdraví škodlivou. Voda může být znečistěná i mechanickými nečistotami, ve formě jílu, zvětralých částí obložení tak i napadaným nářadím a hračkami.

Čištění studní, studny Prostějov, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava.
Před­
Době vyčištění studní Prostějov, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava.
Po ­

Pokud se v této fázi neprovede čištění studny, tak se postupně voda stává nevhodná k pití, protože má nepříjemnou chuť a vůni. Někdy se toto znečištění stává viditelné i pouhý okem, a to ve formě duhového filmu na jejím povrchu. Proto, jak vidíme, čistění studny je zapotřebí především pro kvalitu pitné vody a zdraví těch, kteří ji pijí.

čištění studní studny
Stará nečištěná studna
stav studny čištění
Studna byla dlouhodobě nepoužívána

Kdy je čas vyčistit studnu.

Takže kdy znečistěné studny čistíme? Objevuje se druhá otázka - kdy je nejlepší řešit tento problém?

Existuje několik faktorů, které ukazují, že zdroj potřebuje okamžité čistění:

• Kvalita vody klesá.

• Na stěnách vznikají, usazeniny oxidů kovů.

• Přítomnost náhodně napadaných nečistot.

• Podivné zakalení vody.

• Voda má nepříjemný zápach a chuť.

Každý z těchto bodů nás upozorňuje na nutnost omezení používání tohoto zdroje a naléhavost jeho čistění. Není nutné čekat, až se všechny tyto problémy projeví.

Pokud máte možnost, je doporučené provést čistění studny jednou za 4-6 let. Nejlepší je provést čistění studny hned z jara nebo v letním období roku kdy je hladina vody nejnižší. Samozřejmě je také nutné zdroj dezinfikovat.

Jedná se o dezinfekční prostředek ANOSAN®TW, jeho přímou aplikací na materiál pláště při velké koncentraci je účinnost okamžitá (šoková). Nepoužíváme chlornan z důvodu dlouhodobého nasycení materiálu pláště chlórnanem a nepříjemného zápachu a chuti vody. Voda po dezinfekci ve studní je ihned vhodná k pití (dezinfekční činidlo je v souladu s §11 Abs. 4 TrinkwV 2001).


Čím méně je voda odebírána a nedochází k její obměně ve studní, tím rychleji voda získává nepříjemnou vůni a chuť.

Kontrola vody ze studní je vhodná nejméně jednou za rok !

Čištění studní provádíme v celé ČR:

Prostějov, Přerov, Olomouc, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, Plasy, Karlovy Vary, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín  a tak dál.


 

Čištění vrtů

Vrty se na rozdíl od studní čistí jinak. Je zde možnost využití čerpadla, nebo pomocí airliftu. Voda musí byt odčerpána. Problémy s čištěním vrtu mohou být, lze těžko odhadnout množství a velikost sedimentu a možné poškození konstrukce vrtu. Hloubka některých vrtů může být až 80 a vice metrů.

Kompletní pracovní postup při čištění vrtů:

1. Odpojení a vytažení čerpadla z vrtu a změření hloubky vrtů.

2. Čištění vrtů pomocí profesionálního čerpadla. Při tomto postupu, je čerpadlo schopno vyčerpat sediment ze dna vrtu, nejedná se o airlift ani o tlakem vháněnáou vodu do vrtu, jedná se o čerpadlo, které vybere sediment a nečistoty ze dna až do velikosti zrna 3-5 mm.

3. Čištění vrtů tlakovou vodou s tlakem více než 180 barů, vyčistíme stěny pláště, hlavně perforace v potrubí a rozrušíme sediment na dně vrtu. Tento postup zaručuje úplné vyčištění vrtů od sedimentů (písek, jíl, oxidy kovů a další). Po provedení těchto úkonů získáme plný výkon a zlepšíme kvalitu vstupní vody do vrtů.

4. Odčerpání vody profesionálním čerpadlem a zůstatků sedimentu po čištění vrtů tlakovou tryskou.

5. Dezinfekce vrtů, prostředkem pro dezinfekci pitné vody s vysokou koncentrací. Tuto dezinfekci provádíme pod tlakem více než 180 barů. Takový postup zaručuje 100% záruku dezinfekci celého vrtu.

Jedná se o dezinfekční prostředek ANOSAN®TW, jeho přímou aplikací na materiál pláště při velké koncentraci je účinnost okamžitá (šoková). Nepoužíváme chlornan z důvodu dlouhodobého nasycení materiálu pláště chlórnanem a nepříjemného zápachu a chuti vody. Voda po dezinfekci ve vrtů je ihned vhodná k pití (dezinfekční činidlo je v souladu s §11 Abs. 4 TrinkwV 2001)

6. Změření hloubky vrtů.

7. Instalace čerpadla (provádíme kompletní kontrolu čerpacího zařízení, zpětného ventilu).

8. Čerpání vody z vrtu a vizuální kontrola kvality vody.

9. Vrt je zprovozněny a vhodný k použití.

Čištění vrtů
Takové poruchy mají obvykle za následek zanesení vrtu vrstvou sedimentu. V tomto případě je nutné vyčistit vrt, aby nedošlo k poruše a uvíznutí zařízení.


Nejčastější potíže a poruchy vrtů:

• Ucpaní.

• Změna pozice vodonosných vrstev pudy.

• Chyby při projektování a montáží.

• Opotřebení čerpacího zařízení.

• Poškození potrubí.

• Porucha uchycení čerpadla.

• Narušení těsností částí konstrukce.


Poruchy mají za následe:

• Výrazné snížení množství vody.

• Ve vodě se objevuje sediment.

• Voda je zakalená.

• Voda zapáchá

 

Pravidelné čištění vrtů snižuje opotřebení čerpacího zařízení, zanášení vrtu a zvýší kvalitu vody.

Obecně se doporučujeme nechat si vyčistit vrt, jednou za 4-6 let.

Vyčištění vrtů v Praze

Обработка видео...

Čištění vrtu. Pumpa Sell

Обработка видео...

Čištění vrtů pokračuje tak dlouho dokud neteče čistá voda !

Čištění vrtů provádíme v celé ČR:

Prostějov, Přerov, Olomouc, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, Plasy, Karlovy Vary, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín  a tak dál.


 

Naše firma Vám bude vždy schopna vyřešit problémy s vodou a nabídnout Vám řešení:

1. Čistění a dezinfekci studní a vrtů

2. Oprava studní a vrtů

3. Čištění a desinfekci vodojemů

4. Oprava vodojemů

5. Výměnu čerpadla

6. Instalatérské práce

7. Rozbor vody v akreditované společnosti

8. Výběr systému úpravy vody

9. Pravidelný servis

10. Technickou podporu

Neexistuje žádná voda, kterou nelze upravit do špičkové kvality!

 
 
Poptávka na vyčištění studny nebo vrtů