Čištění studní a vrtů
 

Čištění studní.

Studna je místním zdrojem vody, studna je to technologické dílo, která vyžaduje péči a údržbu.

Proč čistit studnu

Četnost čistění studny (kopané studny) závisí na kvalitě zhotovení studny a hlavně je důležité dobu pravidelného čištění neprodlužovat a včas čistit. V kontaminovaném zdroji může být voda tak nekvalitní, že není vhodná k pití. Proto nesmíme čistění studny oddalovat a musíme dbát na to, aby měla vždy čistou, pitnou vodu. Pokud se do study dostane biologický odpad ve formě listí, trávy, kořenů či různých živočichů, začíná tento odpad ve vodě hnít a dochází k biologické kontaminací. Voda se stává nebezpečnou a zdraví škodlivou. Voda může být znečistěná i mechanickými nečistotami, ve formě jílu, zvětralých částí obložení tak i napadaným nářadím a hračkami.
Čištění studní, studny Prostějov, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava.
Před­
Době vyčištění studní Prostějov, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava.
Po ­
Pokud se v této fázi neprovede čištění studny, tak se postupně voda stává nevhodná k pití, protože má nepříjemnou chuť a vůni. Někdy se toto znečištění stává viditelné i pouhý okem, a to ve formě duhového filmu na jejím povrchu. Proto, jak vidíme, čistění studny je zapotřebí především pro kvalitu pitné vody a zdraví těch, kteří ji pijí.
čištění studní studny
Stará nečištěná studna
stav studny čištění
Studna byla dlouhodobě nepoužívána

Kdy je čas vyčistit studnu.

Takže, kdy znečistěné studny čistíme? Objevuje se druhá otázka - kdy je nejlepší řešit tento problém?

Existuje několik ukazatelů, které ukazují, že zdroj potřebuje okamžité čistění:
  1. Zhoršení jakosti vody.
  2. Na stěnách vznikají, usazeniny oxidů kovů.
  3. Přítomnost náhodně napadaných nečistot.
  4. Podivné zakalení vody.
  5. Voda má nepříjemný zápach a chuť.
  6. Snížení vydatnosti

Každý z těchto bodů nás upozorňuje na nutnost omezení používání tohoto zdroje a naléhavost jeho čistění. Není nutné čekat, až se všechny tyto problémy projeví.
Pokud máte možnost, je doporučené provést čistění studny jednou za 4-6 let. Nejlepší je provést čistění studny hned z jara nebo v letním období roku kdy je hladina vody nejnižší. Samozřejmě je také nutné zdroj dezinfikovat.


Kompletní pracovní postup při čištění studní:

1. Odčerpání vody ze studny.
2. Ruční odstranění sedimentů.
3. Vyčištění studny vysokotlakým profesionálním strojem 180-190 barů.
4. Vyspárování skruží studny (pokud je nutné) do hloubky cca 1-2 m. lepidlem určeného pro styk s pitnou vodou.
Lepidlo neobsahuje žádné látky, které by mohli být uvolněny z výrobku za běžných podmínek použití. 
5. Kontrola funkčnosti sacího koše, případně výměna. Cena za nový sací koš hrazena zvlášť.
6. Mechanické vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení od bahna, nečistot, bakterii.
7. Založení nového štěrkového dezinfikováneho dna (pokud je nutné). Použijeme praný dezinfikovány štěrk frakce 8-16 mm.
8. Dezinfekce studny (dle vyhlášky státního zdravotnického ústavu) prostředkem pro dezinfekci pitné vody. Pro dosažení účinné dezinfekce studny je potřeba působení 20-30 minut. Takový postup zaručuje 100% záruku dezinfekci celé studny.
9. Opakované čerpání vody ze studny do té doby než teče čistá voda a bez zápachu.

 
Čištění vrtů.

Čištění vrtu provádíme pomocí profesionálního čerpadla.

Vrty nebo vrtané studny se na rozdíl od studní čistí jinak. Je zde možnost využití čerpadla, nebo pomocí airliftu. Voda musí byt odčerpána. S čištěním vrtu (vrtané studny) můžou nastat problémy, lze těžko odhadnout množství a velikost sedimentu s možným poškozením konstrukce vrtu. Hloubka některých vrtů může být až 80 metrů i více.


Kompletní pracovní postup při čištění vrtů (vrtané studny):

1. Odpojení a vytažení čerpadla z vrtu a změření hloubky.
2. Rozrušení sedimentů na spodku vrtu vysokotlakým profesionálním strojem.
3. Čištění vrtu pomocí profesionálního čerpadla. Speciální čerpadlo, které je vyrobeno na míru k odčerpání jílu, písku, vysráženého železa, manganu atd. Při tomto postupu, je čerpadlo schopno vyčerpat sediment ze dna vrtu do čista! Nejedná se o vibrační čerpadlo, airlift ani o tlakem vháněný vzduch do vrtu.
4. Čištění vrtu vysokotlakým profesionálním strojem s tlakem více než 180-190 barů, vyčistíme stěny pláště, především perforace v potrubí a rozrušíme sediment na dně vrtu. Tento postup zaručuje úplné vyčištění vrtu od veškerých usazenin (písek, jíl, oxidy kovů a další). Po provedení těchto úkonů získáme plný výkon přítoku vody a zlepšíme vstupní kvalitu vody do vrtu.
5. Odčerpání zůstatků sedimentu po čištění vrtu tlakovou tryskou profesionálním čerpadlem.
6. Dezinfekce vrtu (dle vyhlášky státního zdravotnického ústavu) prostředkem pro dezinfekci pitné vody. Pro dosažení účinné dezinfekce studny je potřeba působení 20-30 minut. Takový postup zaručuje 100% záruku dezinfekci celé studny.
7. Čerpání vody z vrtu do té doby než teče čistá voda a bez zápachu.
8. Změření hloubky vrtu.
9. Vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení od bahna, nečistot a bakterii.
10. Instalace čerpadla (provádíme kompletní kontrolu čerpacího zařízení, zpětného ventilu).

Čištění vrtů
Takové poruchy mají obvykle za následek zanesení vrtu vrstvou sedimentu. V tomto případě je nutné vyčistit vrt, aby nedošlo k poruše a uvíznutí zařízení.

Nejčastější potíže a poruchy vrtů:

• Kalná voda
• Ucpané potrubí
• Změna pozice vodonosných vrstev půdy
• Chyby při projektování a montáží
• Poškození čerpadla
• Poškození potrubí
• Porucha uchycení čerpadla
• Narušení těsností částí konstrukce


Poruchy mají za následek:

• Malá vydatnost. Nedostatek vody ve studni nebo ve vrtu
• Voda je zakalená.
• Kvalita vody zhoršila
• Zaseknutí čerpadla
• Vrtání studny
 

- Pravidelné čištění vrtů (vrtaných studní) snižuje opotřebení čerpacího zařízení, zanášení vrtu a zvýší kvalitu vody.

- Obecně se doporučujeme nechat si vyčistit vrt, jednou za 4-6 let.

- Čím méně je voda odebírána a nedochází k její obměně ve studni nebo ve vrtu, tím víc kvalita vody rychle klesá a bude se neustále zhoršovat.

 
Naše firma Vám bude vždy schopna vyřešit problémy s vodou a nabídnout řešení:
 
1. Čistění a dezinfekce studní a vrtů
2. Oprava studní a vrtů
3. Čištění a desinfekci vodojemů
4. Oprava vodojemů
5. Výměnu čerpadla
6. Instalatérské práce
9. Pravidelný servis
10. Technickou podporu

!!! Používáme jenom atestované materiály, které jsou určené pro styk s pitnou vodou !!!


 
Neexistuje žádná voda, kterou nelze upravit do špičkové kvality!
Neexistuje žádná voda, kterou nelze upravit do špičkové kvality!
Způsoby a rizika čištění vrtů
Způsoby a rizika čištění vrtů
 
Fotografie z čištění studní, vrtů, vodojemů atd.
Fotografie z čištění studní, vrtů, vodojemů atd.
Používáme jenom atestované materiály které určené pro styk s pitnou vodou !
Videa z čištění vrtů
Videa z čištění vrtů
Čerpání vody z vrtu pokračuje tak dlouho dokud neteče čistá voda !
Nezávazná poptávka na vyčištění studny nebo vrtu
 
 

Čištění studní, vrtů a vodojemů provádíme po celé ČR:

Prostějov, Přerov, Olomouc, Brno, Ostrava, Dětmarovice, Praha, Plzeň, Plasy, Karlovy Vary, České Budějovice, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Jihlava, Ústí nad Labem, Zlín  a tak dál.