Úprava vody na odstranění amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek
 

Hlavní parametry znečištění vody ze studny a vrtu

Jestli používáte vodu ze studny nebo vrtu, která není pod stálou hygienickou kontrolou, tak starost o kvalitu této vody je Váš bezprostřední úkol.

Jaké nejčastější znečištění obsahuje voda ze studní, vrtů nebo vodovodů?

Tvrdost - vodní kámen v konvici, na topných částech pračky nebo kotle.
Železo – stopy rzi na keramice, kovová příchuť a zápach.
Mangan – šedé zabarvení na keramice nebo kůži při kontaktu s vodou.
Organické látky – hlen v trubkách, specifický bažinný zápach.
Amoniak (čpavek) - je bezbarvý, velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy. Při vdechování poškozuje sliznicí. Je lehčí než vzduch
Úprava vody. Řešení 5. problémů v jednom filtru

Účinně odstranit z vody tvrdost vody, železo, mangan, amonné ionty a organické nečistoty je možné pomocí filtrační náplně Ecomix.

Filtrační zařízení se instaluje na přívodní potrubí. Během provozu se provádí kontrola funkcí filtru. Voda po předchozí filtraci od mechanických nečistot se přivádí do filtru s obsahem filtračního materiálu Ecomix®.
Ecomix obsahuje pět různých složek, které postupně zachycují železo, mangan, amonné ionty, organické nečistoty a zároveň dochází ke změkčení vody. Upravená voda je ihned připravena k okamžité spotřebě.
Po uplynutí nastavené doby provozu filtračního zařízení se filtr automaticky přepne do režimu regenerace, ovšem jen v době minimální spotřeby vody, tak aby nebyla omezená dodávka čisté vody. Tato doba se nastavuje na 2:00 hod, kdy je nejmenší potřeba vody. Řídicí hlava si pamatuje spotřebu vody v různých časových obdobích a adaptuje se takovým způsobem, aby dodávka upravené vody byla možná i během její maximální spotřeby, například o víkendech.

Automatická regenerace úpravy vody probíhá v 5 fázích:

1. Zpětný proplach vody. Při této operaci se z filtračního materiálu vyplavuje železo a mangan.
2. Potom se filtr napouští roztokem soli ze solanky, která prochází přes Ecomix® kde dochází k regeneraci katexové náplně, která odstraňuje tvrdost vody.
3. Krátkým zpětným proplachem, se promíchá filtrační materiál a vyplachují se zbytky soli.
4. Ecomix® se ještě jednou propláchne vodou pro usazení vrstev filtračního materiálu.
5. Naplňování solanky vodou pro přípravu roztoku soli k další regeneraci.
Potom je systém přípraven k dalšímu použití.

Technické parametry filtrační náplně Ecomix A:

(Odstranění amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek)

 

1. Železo: < 10 - 15 mg/l

2. Tvrdost: < 15 mg/l

3. Mangan: < 2 - 3 mg/l

4. PH: 5-9

5. TDS: < 4000 mg/l

6. Amoniak: < 4 mg/l

7. Teplota: 5-40 °C

8. COD (KMnO4): < 16 mg/l

9. Volný objem lože: 40%

10. Průtok proplachnu: 10-15 m/h

11. Průtok filtrace: 20-25 m/h

12. Spotřeba soli: 100 - 160 g/l

13. Životnost: 5 - 10 let

14. Balení: 25 l/pytel

 

Z čeho se skládá filtr ?

 

Řídicí ventil

Automatický ventil řízení procesy filtrace a proplachu.

Tlaková nádoba

Těleso filtru standartních rozměrů (1035, 1054, 1252, 1354 atd.)

Systém rozvodů

Díly vnitřního rozvodu vody filtru.

Solanka

Nádržka na přípravu a skladování roztoku soli.

Filtrační náplň

Více komponentní filtrační náplň Ecomix
Rozměry
ModelRozměry úpravnyNádoba na sůl
V (výška)Š (šířka)H (hloubka)V (výška)Š (šířka)H (hloubka)
FEAK 1035 (kabinetní provedení)1115 mm310 mm430 mm---
FEA 10351600 mm700 mm500 mm880 mm332 mm332 mm
FEA 10541610 mm300 mm300 mm880 mm382 mm382 mm
FEA 12521650 mm400 mm400 mm880 mm382 mm382 mm
FEA 13541660 mm336 mm336 mm880 mm382 mm382 mm
FEA 14651900 mm363 mm363 mm950 mm516 mm516 mm
FEA 16651900 mm413 mm413 mm950 mm516 mm516 mm
Komplexní úprava vody
Filtrační zařízení (úprava vody) komplexního čistění vody se sestavuje podle rozboru vody, počtu osob v domácností a počtu odběrných míst. Různé typy filtrů se liší velikostí, typem automatického řídicího ventilu, druhem a objemem filtračního materiálu.
FEAK 1035
FEAK 1035

Komplexní úprava vody. kabinetní provedení

Počet osob v domácností: 1-3

Počet odběrných míst: 1-2

Průtok: 1,1 - 1,4 m3/hod

Objem pryskyřice: 25 litrů

Spotřeba soli: 3 - 4 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1035
FEA 1035

Komplexní úprava vody

Počet osob v domácností: 1-3

Počet odběrných míst: 1-2

Průtok: 1,1 - 1,4 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Spotřeba soli: 3 - 4 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1054
FEA 1054

Komplexní úprava vody

Počet osob v domácností: 2-4

Počet odběrných míst: 2-3

Průtok: 1,4 - 1,9 m3/hod

Objem pryskyřice: 37 litrů

Spotřeba soli: 4.4 - 5.92 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1252
FEA 1252

Komplexní úprava vody

Počet osob v domácností: 3-5

Počet odběrných míst: 3-4

Průtok: 1,8 - 2,1 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Spotřeba soli: 6 - 8 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1354
FEA 1354

Komplexní úprava vody

Počet osob v domácností: 4-6

Počet odběrných míst: 3-5

Průtok: 2,1 - 2,6 m3/hod

Objem pryskyřice: 62 litrů

Spotřeba soli: 7.44 - 9.92 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1465
FEA 1465

Komplexní úprava vody

Počet osob v domácností: 5-6

Počet odběrných míst: 4-5

Průtok: 2,6 - 3,1 m3/hod

Objem pryskyřice: 75 litrů

Spotřeba soli: 9 - 12 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V