Úprava vody na odstranění amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek
 

Hlavní parametry znečištění vody ze studny a vrtu

Jestli používáte vodu ze studny, vrtu nebo pramenu, která není pod stálou hygienickou kontrolou tak starost o kvalitu této vody je Váš bezprostřední úkol.

Jaká znečištění často obsahuje voda ze studní, vrtů nebo vodovodů?

Tvrdost - vodní kámen v konvici, na topných částech pračky nebo kotle.
Železo – stopy rzi na keramice, kovová příchuť a zápach.
Mangan – šedé zabarvení na keramice nebo kůži při kontaktu s vodou.
Organické látky – hlen v trubkách, specifický bažinný zápach.
Amoniak (čpavek) - je bezbarvý, velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy. Při vdechování poškozuje sliznicí. Je lehčí než vzduch.
Úprava vody. Řešení 5 problémů v 1 filtru

Účinně odstranit z vody tvrdost vody, železo, mangan, amonné ionty a organické nečistoty je možné pomocí filtrační náplně Ecomix.

Filtrační zařízení se instaluje na přívodní potrubí, během provozu se provádí kontrola funkcí filtru a tím dochází k efektivnímu čištění vody. Voda po předchozím vyčištění od mechanických nečistot je přiváděna do filtru s obsahem filtračního materiálu Ecomix®.
Ecomix obsahuje pět různých složek, které postupně zachycují železo, mangan, amonné ionty, organické nečistoty a zároveň dochází ke změkčení vody. Vyčištěná voda je ihned připravena k okamžité spotřebě.
Po uplynutí nastavené doby provozu filtračního zařízení se filtr automaticky přepne do režimu regenerace, ovšem jen v době minimální spotřeby vody, tak aby nebyla omezená dodávka čisté vody. Tato doba se nastavuje na 2:00 hod, kdy je nejmenší potřeba vody. Řídicí hlava si pamatuje spotřebu vody v různých časových obdobích a adaptuje se takovým způsobem, aby dodávka vyčištěné vody byla možná i během její maximální spotřeby, například o víkendech.

Automatická regenerace úpravy vody probíhá v 5 fázích:

1. Zpětným proplachem vody. Při této operaci se z filtračního materiálu vyplavuje železo a mangan.
2. Potom se filtr napouští roztokem soli za solanky, která prochází přes Ecomix® kde dochází k regeneraci katexové náplně, která odstraňuje tvrdost vody.
3. Krátkým zpětným proplachem, se promíchá filtrační materiál a vyplachují se zbytky soli.
4. Ecomix® se ještě jednou propláchne vodou pro usazení vrstev filtračního materiálu.
5. Naplnění solanky vodou pro přípravu roztoku soli k další regeneraci.
Potom je systém přípraven k dalšímu použití.

Technické parametry filtrační náplně Ecomix A:

(Odstranění amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek)

 

1. Železo: < 10 - 15 mg/l

2. Tvrdost: < 15 mg/l

3. Mangan: < 2 - 3 mg/l

4. PH: 5-9

5. TDS: < 4000 mg/l

6. Amoniak: < 4 mg/l

7. Teplota: 5-40 °C

8. COD (KMnO4): < 16 mg/l

9. Volný objem lože: 40%

10. Průtok proplachnu: 10-15 m/h

11. Průtok filtrace: 20-25 m/h

12. Spotřeba soli: 100 - 160 g/l

13. Životnost: 5 - 10 let

14. Balení: 25 l/pytel

 

Z čeho se skládá filtr (úpravna vody) komplexního čistění vody?
 

Řídicí ventil

Automatický ventil řízení procesy filtrace a proplachu.

Tlaková nádoba

Těleso filtru standartních rozměrů (1035, 1054, 1252, 1354 atd.)

Systém rozvodů

Díly vnitřního rozvodu vody filtru.

Solanka

Nádržka na přípravu a skladování roztoku soli.

Filtrační náplň

Více komponentní filtrační náplň Ecomix
Komplexní čistění vody. Cena
Filtrační zařízení (úprava vody) komplexního čistění vody se sestavuje podle rozboru vody, počtu osob v domácností a počtu odběrných míst. Různé typy filtrů se liší velikostí, typem automatického řídicího ventilu, druhem a objemem filtračního materiálu.
FEAK 1018<br>
FEAK 1018

Kompaktní filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 1-2

Počet odběrných míst: 1

Průtok: 0.6 - 1,1 m3/hod

Objem pryskyřice: 10 litrů

Spotřeba soli: 1.2 - 1.6 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEAK 1035
FEAK 1035

Kompaktní filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 1-3

Počet odběrných míst: 1-2

Průtok: 1,1 - 1,4m3/hod

Objem pryskyřice: 25 litrů

Spotřeba soli: 3 - 4 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1035
FEA 1035

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 1-3

Počet odběrných míst:  1-2

Průtok: 1,1 - 1,4 m3/hod

Objem pryskyřice: 30 litrů

Spotřeba soli: 3.6 - 4.8 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1044
FEA 1044

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 2-4

Počet odběrných míst: 1-3

Průtok: 1,2 - 1,8 m3/hod

Objem pryskyřice: 35 litrů

Spotřeba soli: 4.2 - 5.6 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1354
FEA 1354

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 4-6

Počet odběrných míst: 3-5

Průtok: 2,1 - 2,6m3/hod

Objem pryskyřice: 62 litrů

Spotřeba soli: 7.44 - 9.92 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1054
FEA 1054

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 2-4

Počet odběrných míst: 2-3

Průtok: 1,4 - 1,9 m3/hod

Objem pryskyřice: 37 litrů

Spotřeba soli: 4.4 - 5.92 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1465
FEA 1465

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 5-6

Počet odběrných míst: 4-5

Průtok: 2,6 - 3,1 m3/hod

Objem pryskyřice: 75 litrů

Spotřeba soli: 9 - 12 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1252
FEA 1252

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 3-5

Počet odběrných míst: 3-4

Průtok: 1,8 - 2,1 m3/hod

Objem pryskyřice: 50 litrů

Spotřeba soli: 6 - 8 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V

FEA 1665
FEA 1665

Filtrační zařízení komplexního čistění vody

Počet osob v domácností: 6-8

Počet odběrných míst: 4-6

Průtok: 2,7 - 4,0m3/hod

Objem pryskyřice: 100 litrů

Spotřeba soli: 12 - 16 Kg/reg

Pracovní tlak: 2 – 6 bar

Napětí: 230V