UV lampy - dezinfekce vody. Sterilizace vody ultrafialovým zářením. Odstranění bakterií a virů.
 


Majitele vlastních zdrojů vody by se měli starat o využívání účinného způsobu  čištění vody.  Níže uvádíme informace o způsobu čištění vody pomoci UV záření (odstranění bakterií a virů), jeho přednostech a nedostatkách.

Bakterie ve vodě: co dělat?

V každém otevřeném zdroji vody mohou byt nebezpečné bakterie. V případě jestli bydlite v městském bytě tak sterilizace (dezinfekce) vody je starost dodavatele vody.

Ovšem jestli jste majitel objektu s vlastním přívodem vody tak problém je třeba řešit sám.  Zejména v letním, teplém období všechny nebezpečné bakterie se aktivně  množí a bohužel ne všechny z nich je možno odstranit převařením vody.

O přítomnosti různých druhů živých látek ve vodě není vždy možné zjistit. Někdy člověk nevidí a necítí, že ve vodě jsou škodlivé příměsi. V tomto spočívá hlavní nebezpečí přítomnosti bakterií ve vodě. Identifikovat je pomůže pouze důkladná laboratorní studie nebo chemocka analiza vody (rozbor vody) na přítomnost bakterií. A tak často majitelé domů čelí zcela zásadní otázce - co dělat, když ve vodě jsou bakterie?

Ukazatel kvality: posouzení stavu vody bakteriemi

Odborníci říkají, že nejlepší ze všech je hodnotit stav vody dle začlenění koliformních bakterií. Jsou snadno identifikovatelné a snadno se vypočítají, což je důležité. Navíc podle tabulky norem by takové bakterie ve vodě neměly být. Vůbec. Proto na tento indikátor především jsou odbornici zaměřeni při identifikaci škodlivých příměsí ve vodě.

Koliformní bakterie jsou gramnegativní bakterie. Jedná se o tyčinky, které se rychle tvoří a množí. Takové bakterie mají velmi rády teplou krev, a proto se množí v dolní části lidského žaludku a v krvi skotu, vodních ptáků. Všechny tyto živé organismy dokáží fermentovat laktózu na kyseliny, plyn a aldehyd. Pro tento proces stačí teplota 35-37 stupňů.

Takové bakterie se dostanou do vody s fekálním odpadem, jsou docela živoucí. Ve vodě můžou existovat až několik týdnů. Ačkoli v tomto prostředí se nedokážou reprodukovat. Pro hromadnou reprodukci vyžadují bakterie E. coli vysokou teplotu. To je důvod, proč jsou pláže v létě uzavřené, když najdou E. coli ve vodě.

Nedávné studie ukázaly, že bakterie koliformní skupiny mohou být detekovány nejen v fekálních vodách, ale také v odpadních vodách. Pitná voda s velkým množstvím živin může také obsahovat takové příměsi. Taková vlastnost nemůže jasně identifikovat vodu jako fekální na základě přítomnosti koliformních bakterií. Současně však přítomnost koliformních bakterií může sloužit jako indikátor kontaminace bakteriemi jakékoliv vody.

Podle standardů pro dodávky pitné vody do domácností takové bakterie nesmějí v pitné vodě být. Někdy je přípustné malé množství bakterií jako prohřešek, avšak v tomto případě by obsah bakterií neměl přesáhnout 5 procent vzorků. Přičemž odběr vzorků se má provádět během roku. Pokud se bakterie vyskytují častěji, čistění zjevně nepostačuje a je třeba buď přidat čistící přístroje nebo je vyměnit.


Jaké přístroje a metody lze použít k čištění vody? Níže je uvedena tabulka, která je v podstatě odpovědí na otázku o bakteriích ve vodě a jejich čištění.

Způsoby čištěníPůsobení
OzonaceOzón dokonale odstraňuje škodlivé bakterie
Ekologicky bezpečný
Úplně se vypařuje z povrchu vody
Dezinfekce chemickými prostředkyZůstatkové jevy (a zůstatková dezinfekce)
Vysoce kvalitní dekontaminace
Nutnost dočistit vodu
Snadné použití
Relativně levný
UV filtrDezinfekce vody bez činidel
Výborná varianta pro výrobu pitné vody
Dlouhá životnost
Neškodný pro zdraví a životní prostředí

Vychází, že provádět dezinfekci vody je možné nejrůznějšími způsoby. Konkrétní variantu je třeba vybrat v závislosti na výchozích podmínkách. I když, jak je všem spotřebitelům vody z vodovodu známo, odstranění bakterií se často provádí ve vodním systému pomoci banálního chloru. Avšak, málo kdo z lidí se zabývá  dočištěním, ačkoli chlor může způsobit podráždění a různé dermatologické problémy.

Mikrobiologický rozbor vody. Jak rychlé zbavit vodu bakterií

Je zřejmé, že nikdo nebude jenom tak dělat něco s vodou. Nejprve by se  mělo určit její složení a teprve poté řešit problém bakterií ve vodě.

Odkud vůbec bakterie ve vodě pocházejí? Neexistuje mnoho možností, přesně řečeno, pouze tři:

• původní existence;

• bakterie, které se dostaly během instalace potrubí;

• Nesprávné vzorkování vody, které vedlo ke zjevně nesprávnému výsledku.

Po provedení rozboru vody je jasné, zda voda vyžaduje dezinfekci. Spotřebitel zjišťuje, zda čištění vody je dostačující pro odstranění bakterií. Existuje několik možností. První možnost - můžete koupit různé dezinfekční  prostředky. Jejich vliv je popsán v tabulce výše. Dokonce  pro působení chemikálií jsou dnes vynalezeny automatické dávkovače, které pomáhají přesně vstřikovat třeba chlor do vody.

Nejjednodušší možností dekontaminace, která je dostupná každému, je nechat vodu přejít varem. Jedna minuta je dostačující. Pokud jsou ve vodě chemické látky, nebo je špinavá do takové míry, že má podivnou barvu a vůni, pak přejití varem určitě nepomůže. Pokud spotřebitel pochybuje o kvalitě vody, pak je lepší jí nechat přejít varem.

UV technologie dezinfekce vody

Bakterie a viry jsou přítomny téměř všude, dokonce i v lidském těle. Existují prospěšné bakterie, které pomáhají fungování  gastrointestinálnímu systému. Existuje však obrovské množství škodlivých bakterií. Za žádných okolností by se primární voda neměla používat k pití a práci. Dnes je voda tak špinavá, že je velmi snadné se otrávit, dokonce i tím, že se v takové vodě vykoupáte. Proto není možné si nyní představit výrobu vysoce kvalitní pitné vody bez technologie UV dezinfekce vody.

Promluvme si o ultrafialovém záření
 

Dezinfikovat vodu je možné nejrůznějšími způsoby. Dodnes  je banální  chlorace velmi populární. Není nic jednoduššího, než přidat do vody  látky obsahující chlór, a tak se velmi kvalitně odstraňují škodlivé bakterie. Zároveň  je ale voda velmi rychle znečištěná chlórem, který také nepřináší užitek.

Mezi  výhody chloru patří poměrně dlouhý zbytkový jev, kdy je chlor schopen během dlouhé doby dezinfikovat vodu. Přesněji řečeno, existují tři hlavní oblasti dezinfekce:

• Chemická - použití škodlivých látek, které zabíjejí všechny bakterie a viry, do této oblasti patří chlorace;

• Mikrofiltrace - méně využívaná, ale její účinnost je vyšší než u chemického působení;

• Ultrafiltrace- je dobrá, protože je bez použití dezinfekčních činidel, nepůsobí na člověka a nevyžaduje velkou spotřebu elektrické energie

Nicméně každá možnost dezinfekce vody má své výhody a nevýhody, proto se vědci nezastavují ve výzkumu a snaží se vymyslet něco nového.

Chemické metody dezinfekce jsou vysoce toxické, nejsou schopné bojovat proti všem druhům bakterií a chlor je také škodlivý pro životní prostředí.

Pokud jde o mikrofiltraci, ani zde není vše bez problémů. Příliš často se musí membrány vyčistit od mikroorganismu. Je to pracný a nákladný, protože membrány se musí často měnit. Takže tady překáží pracnost a cena.

Nevýhodou  UV technologie dezinfekce vody je ponoření lampy do vody pro práci a související s tímto problémy.

Ultrafialové paprsky jsou rozloženy nerovnoměrně, což vede k nerovnoměrné dezinfekci. Teplota vody v blízkosti lampy se zvyšuje, to znamená, že se spotřebuje energie také na ohřev vody u lampy. Nevýhodou jsou také potíže při údržbě  žárovek.


Níže je uvedena tabulka shrnující výhody a nevýhody různých možností dezinfekce vody.

Metoda dezinfekce Výhody Nevýhody
ChlórováníŠiroké vyžitíАlergie
NízkonákladovéTvorba bělavého sedimentu
Není schopné odstranit všechny typy bakterií
OzonaceEkologicky bezpečnáProblémy s přepravou
Plně se odpaří z vodyDrahá
Vedlejší náklady
Ultrafiltrace (membrány) Široké využitíSpotřeba energie
Vysoce kvalitní čištěníVysoké náklady na údržbu a výměnu součástek
Snadně se kazí od chloru
Odstraňuje mikrobiální organismy pouze
Pasterizace - využití teplaVysoká kvalitaDrahá
Široké využitíProblémy s obsluhou
Normální UV dezinfekce vodyEkologicky bezpečnýPotíže s odstraňováním křemičitého sedimentu
Bez činidlaJe obtížné kontrolovat provoz lamp
Široké využití
Prakticky 100% čištění mikrobů a virů.


Dezinfekce je v čistícím systému nesmírně důležitá. Zvláště v oblastech, kde jsou možné škodlivé emise. V tomto případě je lepší použít UV dezinfekci vody. Samotné zařízení se však používá pouze tehdy, když rozbor vody ukazuje přítomnost škodlivých bakterií.

Samozřejmě, většina bakterií a virů se dostává do vody ze vzduchu a v procesu životních činností lidí. Ale kupodivu, viry žijí i pod zemí a malé mikroorganismy se mohou snadno dostat do půdy a zůstat ve vodě.

Nové metody použití ultrafialového záření

Se všemi výše popsanými nedostatky technologie UV dezinfekce vody má své klady. Ultrafialové záření nikdy nezmění chuť vody, jako chlorace.  Ultrafialové záření se nemůže předávkovat, zvyšování ultrafialového záření nevede ke vzniku vedlejších usazenin. A čím vyšší je ozařování, tím vyšší je bezpečnost vody z hlediska životního prostředí kvůli zničeným mikroorganismům a virům.

V UV zařízení je třeba používat speciální lampy. Existuje dokonce sbírka metodických pokynů pro toto, kde jsou jasně stanoveny požadavky na UV lampy. Takže podle této sbírky mohou být jako lampy použity pouze lampy s plynovou výbojkou o vlnové délce 205-315   Pro UV zařízení se používají lampy, uvnitř kterých se spalují rtuťové páry a inertní plyny. Tato zařízení pracují při nízkém i vysokém tlaku. Lampy dle konstrukce bývají s ochranným křemíkovým krytem, a také jak je jíž výše uvedeno, lampy  určené k ponoření do vody.

Taková dezinfekce se aplikuje ve fázi předběžné přípravy vody a také po čištění. Na začátečném stádiu se mohou kombinovat chlorace (ne více než 5-10%) a  UV dezinfekce pro vyšší stupeň dezinfekce vody bazénu.

V závěrečné fázi mohou být lampy kombinovány se změkčováním.

Kromě standardního UV přístroje se dnes používají také nové technologie. Mezi ně patří použití optických vláken pro UV záření.

Tato technologie umožňuje umístit UV lampu nad vodu. V tomto případě jsou všechny UV paprsky vysílány striktně do vody a zakrývají jí po celém obvodu. Tento typ technologie lze dokonce použít místo chlorace.

Požadavky na vstupní vodu:

1. Železo (Fe) : max. 0,3 mg/l.

2. Mangan (Mn) : max. 0,05 mg/l.

3. Tvrdost vody (Ca+Mg) : max. 2,5 mmol/l.

4. Mechanická předfiltrace : 5 - 10 mikronů.

5. Zákal: < 1 ZF(n)

Ceny na dezinfekce vody pomocí UV lampy
 
6W
6W
Cena: 2240 Kč

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 0,24 m3/h

Parametry napojení: 1/4′′ BSP M

Dostupnost: skladem

25W<br>
25W
Cena: 5980 Kč

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 1,1 m3/h

Parametry napojení: 1/2″ BSP M

Dostupnost: skladem

55W
55W
Cena: 9800 Kč

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon : 2,7 m3/h

Parametry napojení: 3/4′′ BSP M

Dostupnost: skladem

110W <br>
110W
Cena: 18320 Kč

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 5,4 m3/h

Parametry napojení: 1′′ BSP M

Dostupnost: skladem

165W <br>
165W
Cena: 26180 Kč

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 8,1 m3/h

Parametry napojení: 1,5′′ BSP M

Dostupnost: skladem

220W
220W
Cena: 31600 Kč

Dezinfekce vody UVzářením

Výkon: 10,8 m3/h

Parametry napojení: 1,5′′ BSP M

Dostupnost: skladem

Náhradní díly pro UV

 
UV zářivka 6W
UV zářivka 6W
Cena: 720 Kč
Dostupnost: skladem
UV zářivka 25W
UV zářivka 25W
Cena: 1350 Kč
Dostupnost: skladem
UV zářivka 55W
UV zářivka 55W
Cena:2340 Kč
Dostupnost: skladem
Křemenná trubka pro zářivky&nbsp; 6W
Křemenná trubka pro zářivky  6W
Cena: 589 Kč
Dostupnost: skladem
Křemenná trubka pro zářivky 25W
Křemenná trubka pro zářivky 25W
Cena: 915 Kč
Dostupnost: skladem
Křemenná trubka pro zářivky 55W
Křemenná trubka pro zářivky 55W
Cena: 1490 Kč
Dostupnost: skladem
UV ballast pro zářivky 6W
UV ballast pro zářivky 6W
Cena: 790 Kč
Dostupnost: skladem
UV ballast pro zářivky 25W
UV ballast pro zářivky 25W
Cena: 1080 Kč
Dostupnost: skladem
UV ballast pro zářivky 55W
UV ballast pro zářivky 55W
Cena: 1930 Kč
Dostupnost: skladem

Dezinfekce vody činidlem. ANOSAN®TW /CHLORNAN SODNÝ

ANOSAN®TW a chlornan sodný má silný dezinfekční účinek, likviduje bakterie a viry ve vodě  v důsledku působení na částí v protoplazmě buněk bakterií a vírů.  Díky relativně nízkým  nákladům  a snadné přípravě  použití ANOSAN®TW / chlornanu sodnéhoje velmi rozšířen pro dezinfekční účely v různých objektech.  Při výběru zařízení pro dezinfekci vody je nezbytné správně stanovit  výkon systému.

ANOSAN®TW a Chlornan sodný se přidává  do vody pomocí dávkovacího čerpadla v poměru k průtoku vody na základě signálu z impulzního vodoměru.


Složení dezinfekčního zařízení


1. Dávkovací  zařízení se skládá:

  • Vodoměr s impulsním výstupem.
  • ­­­­Dávkovací čerpadlo.
  • Nádrž na roztok chlornanu sodného nebo ANOSAN®TW s nízkou koncentrací.


2. Kontaktní nádrž k zajištění důkladného promíchaní s ANOSAN®TW / chlornanem.

Vzhledem k tomu, že při použití chlornanu sodného  zbytkový chlór může způsobit nepříjemný zápach vody, doporučuje se instalovat uhlíkový filtr v konečné fázi čištění vody.


 
Cena dezinfekčního zařízení
 
Typ zařízení 1 FXS P/D
Typ zařízení 1 FXS P/D
Cena: 19690 Kč

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody:1 - 1,5 m3

Typ zařízení 2 FXS P/D
Typ zařízení 2 FXS P/D
Cena: 20570 Kč

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody: 2 - 2,5 m3

Typ zařízení 3 FXS P/D
Typ zařízení 3 FXS P/D
Cena: 22980 Kč

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody: 3 - 3,5 m3

Naše objekty.

Úprava vody pro domy a průmyslové podniky