Sterilizace vody ultrafialovým zářením. Odstranění bakterií a virů.

 

Majitele chat a vlastních zdrojů vody by se měli starat o využívání účinného způsobu  čištění vody.  Níže uvádíme informace o způsobu čištění vody pomoci UV záření (odstranění bakterií a virů), jeho přednostech a nedostatkách.

 

V každém otevřeném zdroji vody mohou byt nebezpečné bakterie. V případě jestli bydlite v městském bytě tak sterilizace (dezinfekce) vody je starost dodavatele vody.

Ovšem jestli jste majitel objektu s vlastním přívodem vody tak problém je třeba řešit sám.  Zejména v letním, teplém období všechny nebezpečné bakterie se aktivně  množí a bohužel ne všechny z nich je možno odstranit převařením vody.

Existuji několik způsobu sterilizace (dezinfekce) vody, které využívají majitele vlastních studen.  Jsou to chemické a fyzikální metody.  Chemická metoda je založená na použití chloru, fyzikální metoda používá působení UV záření nebo teploty (převaření vody).

 

Dezinfekce vody (odstranění bakterií a virů) pomoci UV paprsků – moderní metoda

Tato metoda byla vyvinuta americkými vědci a používá se po celém světě. Je hodně používaná v Indií,  tj. v jednom ze státu s nejhorší hygienickou situaci.  Metoda na rozdíl od použití chloru čistí vodu bez zvýšení obsahu chemických látek ve vodě.

Princip je založen na tom, že UV záření zabije většinu známých bakterií bez změny složení nebo chuťových vlastností vody.

Metodu je možno použit pro předčištění vody.  Metoda je univerzální,  účinná pro všechny typy  mikroorganizmů a bakterií, nepřestavuje nebezpečí pro vnější prostředí a je  ekologická.  V obsluze je jednoduchá a má příznivou cenu.

Komfort v používání je díky absence potřeby mít přípravu reagentů a jejích obsluhu.  Instalace UV filtru nepotřebuje nějaké systémy bezpečností jako je tomu u přístrojů s využíváním chloru nebo ozonu.  

Účinnost metody je daná i tím, že UV paprsky mohou ničit jak  autonomní tak i  bakterií tvořících spóry, které muže obsahovat voda i po čištění s použitím chloru.

Nedostatky dezinfekce vody (odstranění bakterií a virů) UV metodou

Hlavním nedostatkem dezinfekce vody pomocí UV lampy je to, že vyčištěná UV paprskem voda muže byt znovu znečištěna na dalších stupních její úpravy nebo během dopravy.

Tato metoda je neúčinná při ošetření velmi špinavé vody, protože zakalená nebo "kvetoucí" voda je špatně viditelná. Proto se metoda nedoporučuje používat k čištění vody z jezer nebo z bažin. Kromě toho jsou UV filtry zcela neúčinné při čištění vody od  olova, azbestu a chemikálií.

V závislosti na intenzitě používání a tvrdostí  vody je nutné periodicky čistit lampy od vápence.

Principy provozu systému ultrafialového čištění vody nebo dezinfekce vody

Většina zařízení na čištění vody má standardní konstrukci s jednoduchým principem provozu. Voda je přivedená do nádrže. Uprostřed nádrže je řada UV lamp. Voda, která prochází tímto oddělením, je vystavena ultrafialovým paprskům a potom je vedená do výstupní trubky.

V současné době na trhu jsou í čínské i evropské filtry pro UV dezinfekci vody. Při výběru systému pro Vaši potřebu doporučujeme se řídit následujícími faktory: reference  výrobce na trhu, dostupnost potřebné dokumentace, počet instalaci, dostupnost náhradních dílů.

Ceny na dezinfekce vody pomocí UV lampy
HR - 60
HR - 60

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 0,24 m3/h:

Parametry napojení: 1/4′′ BSP M


W - 480
W - 480

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 1,8 m3/h

Parametry napojení: 3/4″ BSP M

W - 180
W - 180

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 0,7 m3/h

Parametry napojení: 1/2″ BSP M


W - 720
W - 720

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon : 2,7 m3/h

Parametry napojení: 1′′ BSP M

W - 360
W - 360

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 1,4 m3/h

Parametrynapojení: 3/4″ BSP M

W -800
W -800

Dezinfekce vody UV zářením

Výkon: 3,0 m3/h

Parametry napojení: 1″ BSP M

Dezinfekce vody činidlem. Chlornan sodný

 

Chlornan sodný má silný dezinfekční účinek, likviduje bakterie a viry ve vodě  v důsledku působení na částí v protoplazmě buněk bakterií a vírů.  Díky relativně nízkým  nákladům  a snadné přípravě  použití chlornanu sodnéhoje velmi rozšířen pro dezinfekční účely v různých objektech.  Při výběru zařízení pro dezinfekci vody je nezbytné správně stanovit  výkon systému s použitím  chlornanu sodného (aktivního chlóru).

   Chlornan sodný – se získává zaváděním chladného chloru do roztoku hydroxidu sodného (NaOH) nebo elektrolýzou chloridu sodného (NaCl). Průmyslově je vyráběn v různých koncentrací.

   Chlornan sodný se přidává  do vody pomocí dávkovacího čerpadla v poměru k průtoku vody na základě signálu z impulzního vodoměru.

 

Složení dezinfekčního zařízení

 

1. Dávkovací  zařízení se skládá:

  • Vodoměr s impulsním výstupem.
  • ­­­­Dávkovací čerpadlo.
  • Nádrž na roztok chlornanu sodného s nízkou koncentrací.

 

2. Kontaktní nádrž k zajištění důkladného promíchaní s chlornanem.

   Vzhledem k tomu, že zbytkový chlór může způsobit nepříjemný zápach vody, doporučuje se instalovat uhlíkový filtr v konečné fázi čištění vody.

Cena dezinfekčního zařízení
Typ zařízení 1 FXS P/D
Typ zařízení 1 FXS P/D

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody:1 - 1,5 m3

Typ zařízení 2 FXS P/D
Typ zařízení 2 FXS P/D

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody: 2 - 2,5 m3

Typ zařízení 3 FXS P/D
Typ zařízení 3 FXS P/D

Dezinfekční zařízení

Výkon dávkovače: 1,5 - 7 l/m.

Maximální průtok vody: 3 - 3,5 m3