Čištění vodojemů na pitnou a užitkovou vodu
 
Poskytujeme služby v oblasti profesionálního průmyslového čištění vodojemů a nádrží určených ke skladování pitné a užitkové vody.

Tyto hydrotechnické stavby jsou nedílnou součástí každé obce nebo průmyslového podniku. Podle jejich určení je můžeme rozdělit na:

· požární nádrže;
· vodojemy na pitnou vodu;
· nádrže čisticího kanalizačního systému;
· vodojemy pro zpětné zásobování průmyslových podniků vodou.


Cílem uvedených servisních prací je:

· navrátit parametrům vody normativní hodnoty ;
· obnovit provozní objem nádrže;
· plánovaně odstranit z vnitřních ploch a konstrukcí různé usazeniny;
· připravit na provedení diagnostických prací a oprav.


Naši odborníci jsou připraveni nabídnout v oblasti údržby hydrotechnických staveb tato technická řešení:

· mechanickou očistu (profesionálních vysokotlakých strojů, kovových kartáčů, škrabek a dalších nástrojů);
· hydrochemickou očistu (za použití kombinovaného způsobu čištění, včetně využití vysoce efektivních a bezpečných mycích přípravků).


Výsledkem realizovaných servisních prací je úplná obnovena a znormalizování bakteriologických, fyzikálních a chemických vlastností vody ve vodojemu.