Průmyslové filtry a úpravny vody.
 
Průmyslové úpravny vody překonávají domácnosti nejen z hlediska produktivity a velikosti, ale také z hlediska rozmanitosti použitých technologií. Pokud je úprava vody v domácnostech v podstatě čisté před pitím, průmyslové filtry pro úpravu vody řeší širší rozsah úkolů. Mezi takovými úkoly může být jak úprava vody pití v městském měřítku, tak filtrace vody pro sekundární použití. Hlavně v odvětví farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu, v oboru napájecích systémů, potravin, lékařství, metalurgie i při zpracování celulózy a papíru jako aj při produkci potravinářských a průmyslových plynů.
Při průmyslovém filtrace vody se často používá modularita při návrhu filtru. To je důsledkem velkých objemů odběru vody. Paralelní nebo sériové připojení filtrů mnohonásobně zvyšuje výkon a účinnost celého systému. Navíc modularita konstrukce umožňuje rychlou expanzi nebo výměnu chybných filtračních jednotek bez zastavení procesu úpravy. Systémy průmyslové úpravy vody jsou vždy řízeny automatizací, s výjimkou malé výroby. Důvodem jsou velké rozměry čisticího zařízení a nepřetržitý provozní režim.
Úprava vody. Typy průmyslových filtrů.
 
  1. Síťové filtry (odstranění mechanických nečistot z vody) - snadné použití, snadné oplachování, mohou pracovat při nízkém provozním tlaku. V některém moderním průmyslovém odvětví jsou považovány za zastaralé.
 
2. Diskové filtry (odstranění mechanických nečistot z vody) - speciální odnímatelný design zajišťuje vysoký výkon při mechanickém čištění, snadném mytí a ochraně proti korozi (plastové).
 
3. Změkčovač vody (demineralizace). Odstranění tvrdosti vody - ochrana zařízení před usazováním solí. Zejména zařízení na ohřev vody – kotle a topné články trpí nejvíc. Pro změkčení se používá především princip iontové výměny. Existuje nový vývoj: například v jedné filtrační membránové technologii se kombinuje s metodou iontové výměny a elektrodialýzy. Oblasti použití: potravinářský průmysl, tepelná energetika, komunální služby.
 
4. Ultrafialová dezinfekce (odstranění bakterií a virů z vody) je účinná metoda která, na rozdíl od chlorování neexistují žádné negativní vliv. Je velmi vhodná, pokud je třeba dezinfikovat průmyslovou odpadní vodu ve velkém měřítku, protože v případě zvýšení stupně znečištění nebo zpracování velkých objemů vody stačí zvýšit výkon UV záření.
 
5. Uhlíkové filtry (odstranění chlóru a organické látky z vody) jsou účinné v boji proti organickým a anorganickým sloučeninám, včetně chlóru. Jejích nevýhodou je větší velikost nádob, ve kterých j několik vrstev aktivního uhlí. Uhlíkové filtry vyžadují profesionální údržbu: pro zabránění výskytu škodlivých bakterií se hmota filtru omývá horkou vodou. Dobré výsledky v odstraňování nečistot je kombinovaná metoda čištění: aktivního uhlí a ultrafialové dezinfekce. Vysoká cena vyčištěné vody omezuje použití v průmyslovém měřítku.
 
6. Reverzní osmóza (odstranění bakterií, virů, tvrdosti, železa a manganu, organických látek atd.)
Reverzní osmóza se dnes rozšířila nejen v oblasti filtrace vody v domácnosti, ale také v oblasti průmyslu. Po průmyslových filtrech s reverzní osmózou je voda maximálně čistá a vhodná i pro domácí použití jako zdroj pitné vody. Metoda nahrazuje další dezinfekci bez použití chlóru a jeho sloučenin a to vše proto, že membrána nevynechává ani viry ani bakterie. Voda je po reverzní osmóze téměř sterilní. Hlavní nevýhody: použité membrány jsou velmi drahé a mají nízkou produktivitu. Velké osmotické membrány jsou vhodné pro rodinný dům nebo malou produkci. Nicmén, úplnou čistotu vody tato metoda nezajistí. Průmyslová úprava pitné vody ve velkém (stejně jak vody průmyslové) zajišťuje vícestupňové systémy reverzní osmózy pro kontinuální úpravuvody. Tohle efektivní využití se hodí hlavně pro potravinářský, farmaceutický, kosmetický, vojenský, kosmický průmysl, odsolení mořské vody a mnoho dalších, kde potřebujete vodu nejvyššího kvality. Názorná ukázka schémata reverzní osmózy v praxi zde vyobrazena.
 
7. Chlorace (dezinfekce vody, odstranění bakterií a virů). Metoda je nejoblíbenější po celém světě. Hlavní výhody:
• Jednoduchá technologie;
• nízké náklady;
• výborné výsledky v boji proti různým bakteriím.
Díky těmto výhodám většina zemí stále preferuje chloraci.
Hlavní minus: vysoká toxicita chlóru, která není zcela z vody odstraněna. Mnoho domácích filtrů je instalováno pro odstranění zbytků chlóru v pitné vodě.
 
Odborník musí znát požadavky na vodu pro všechny technologické procesy. Především se obeznámí s rozborem s rozborem vody pro daný objekt a pak zvolí optimální metodu a vybavení.  Každé odvětví průmyslu má své specifické nároky a požadavky. Proto existuje tolik různých metod úpravy a čištění. Jak již bylo zmíněno, chlorování vody je hlavní metodou průmyslové úpravy vody, i když není zcela neškodná. Dnes si mnoho lidí instaluje filtry do svých domácností hlavně kvůli odstranění zbývajících nečistot a pomíjenému chlóru.
Při každé vhodné příležitosti by se mělo věnovat pozornost filtrům na pitnou vodu, hlavně když voda nepochází z vodovodu.
Poptávka na průmyslové filtry a úpravu vody