Průmyslové filtry a čištění vody, průmyslové čistící systémy
 
Systémy na úpravu průmyslových vod překonávají domácnosti nejen z hlediska produktivity a velikosti, ale také z hlediska rozmanitosti použitých technologií. Pokud je čištění vody v domácnostech v podstatě čisté před pitím, průmyslové filtry pro úpravu vody řeší širší rozsah úkolů. Mezi takovými úkoly může být jak čištění vody pití v městském měřítku, tak čištění vody pro sekundární použití.Hlavně ve zpracovatelském průmyslu v oboru: potravin, lékařství, farmaceutiky, chemickém, produkci plynu, metalurgii, celulózy a papíru,napájecí systémy.
Při průmyslové čištění vody se často používá modularita při návrhu filtru. To je důsledkem velkých objemů čisté vody. Paralelní nebo sériové připojení filtrů zvyšuje výkon a účinnost celého systému mnohonásobně. Navíc modularita konstrukce umožňuje rychlou expanzi nebo výměnu chybných filtračních jednotek bez zastavení procesu čištění. Systémy průmyslové úpravy vody jsou vždy řízeny automatizací, s výjimkou malé výroby. Důvodem jsou velké rozměry čisticího zařízení a nepřetržitý provozní režim.
Úprava vody. Typy průmyslových filtrů.
 
  1. Síťové filtry (odstranění mechanických nečistot z vody) - snadné použití, snadné oplachování, mohou pracovat při nízkém provozním tlaku. V některém moderním průmyslovém odvětví jsou považovány za zastaralé.
 
2. Diskové filtry (odstranění mechanických nečistot z vody) - speciální odnímatelný design zajišťuje vysoký výkon při mechanickém čištění, snadném mytí a ochraně proti korozi (plastové).
 
3. Změkčovač vody (demineralizace). Odstranění tvrdosti vody - ochrana zařízení před usazováním solí. Zejména zařízení na ohřev vody – kotle a topné články trpí nejvíc. Pro změkčení se používá především princip iontové výměny. Existuje nový vývoj: například v jedné filtrační membránové technologii se kombinuje s metodou iontové výměny a elektrodialýzy. Oblasti použití: potravinářský průmysl, tepelná energetika, komunální služby.
 
4. Ultrafialová dezinfekce (odstranění bakterií a virů z vody) je účinná metoda, na rozdíl od chlorování neexistují žádné negativní vliv. Je velmi vhodná, pokud je třeba dezinfikovat průmyslovou odpadní vodu ve velkém měřítku, protože v případě zvýšení stupně znečištění nebo zpracování velkých objemů vody stačí zvýšit výkon UV záření.
 
5. Uhlíkové filtry (odstranění chlóru a organické latky z vody) jsou účinné v boji proti organickým a anorganickým sloučeninám, včetně chloru. Jejích nevýhodou je velká velikost nádob, ve kterých j několik vrstev aktivního uhlí. Uhlíkové filtry vyžadují profesionální údržbu: pro zabránění výskytu škodlivých bakterií se hmota filtru omývá horkou vodou. Dobré výsledky v odstraňování nečistot je kombinovaná metoda čištění: aktivního uhlí a ultrafialové dezinfekce. Vysoká cena vyčištěné vody neumožňuje použití v průmyslovém měřítku.
 
6. Reverzní osmóza (odstranění bakterií, virů, tvrdosti, železa a manganu, organických látek atd.) Schéma reverzní osmózy. Reverzní osmóza se dnes rozšířila nejen v oblasti filtrace domácností, ale také v oblasti průmyslové čištění vody. Po průmyslových filtrech s reverzní osmózou je voda maximálně čistá a vhodná pro domácí použití a jako zdroj pitné vody. Metoda nahrazuje další dezinfekci bez použití chloru a jeho sloučenin. To vše kvůli tomu, že membrána nevynechává ani viry ani bakterie. Voda po reverzní osmóze je téměř sterilní. Hlavní nevýhody: použité membrány jsou velmi drahé a mají nízkou produktivitu. Velké osmotické membrány jsouv hodné pro rodinný dům nebo malou produkci. Nicméně pro úplné zajištění čistoty vody není tato metoda vhodná. Průmyslová čištění pitné vody (stejně jako průmyslová voda) zajišťuje vícestupňové systémy reverzní osmózy pro kontinuální čištění. Potravinářský, farmaceutický, kosmetický, vojenský, kosmický průmysl, odsolení mořské vody a mnoho dalších, kde potřebujete vodu nejvyššího kvality.
 
7. Chlorace (dezinfekce vody, odstranění bakterií a virů). Metoda je nejoblíbenější po celém světě. Hlavní výhody:
• Jednoduchá technologie;
• nízké náklady;
• výborné výsledky v boji proti různým bakteriím.
Díky těmto výhodám většina zemí stále preferuje chloraci.
Hlavní minus: vysoká toxicita chlóru, která není zcela z vody odstraněna. Mnoho domácích filtrů je instalováno pro odstranění zbytků chlóru v pitné vodě.
 

Odborník musí znát požadavky na vodu pro všechny technologické procesy. Především se obeznámí s rozborem vody pro objektu a pak zvolí optimální metodu a vybavení.  Každé odvětví průmyslu má své specifické nároky a požadavky. Proto existuje tolik různých metod čištění. Jak již bylo zmíněno, chlorování vody je hlavní metodou průmyslové úpravy vody, i když není zcela neškodná. Dnes si mnoho lidí instaluje filtry do svých domácností. Odstraňují zbývající nečistoty, zejména chlór.

Při každé vhodné příležitosti byste měli věnovat pozornost filtrům na pitnou vodu, hlavně když voda nepochází z vodovodu.

Poptávka na průmyslové filtry a čištění vody