Назад к списку

Rozbor vody ze studní a vrtů: jak se provádí

Mnozí věří, že voda z vrtu nebo studní, je čistá, chutná a zdravá podle norem. Často je tomu tak, ale opak je pravdou. Voda z vrtu nebo studní je často kontaminována různými toxickými látkami, mechanickými nečistoty a patogenními baktériemi. A čím menší je hloubka studny, tím vyšší riziko. Zda je voda vhodná k pití, je možné až poté, co budou získány výsledky rozboru vody.


Kdy je nutný rozbor vody z vrtů?

Rozbor vody z vrtu nebo studní není povinný, avšak v některých situacích je doporučeno provést rozbor vody. Mezi ně patří

- Prodej nebo koupě nemovitosti.

Znalecký posudek o čistotě vody ze studny nebo vrtu, může pro kupujících zvýšit přitažlivost této nemovitosti. Pokud jste si koupili pozemek nebo nemovitost a předchozí majitel rozbory vody neudělal, je třeba si rozbor vody udělat sám pro vlastní bezpečnost.

- Zdravotní problémy v rodině.

Pokud používáte kontaminovanou vodu ze studny na pití, dříve nebo později to ovlivní vaše zdraví. Mnohé onemocnění je způsobeno škodlivinami v pitné vodě. Nemoci, které mohou být vyvolány špinavou vodou, zahrnují alergie a gastro poruchy.

- Před otevření dětských nebo zdravotnických zařízení.

Pokud se postaví mateřská škola, domov důchodců, sanatorium nebo klinika, je nutný rozbor vody.

- Pro nastavení parametrů zařízení na čištění vody.

Abyste věděli přesně, které filtrační zařízení potřebujete, musíte nejprve zjistit parametry rozboru vody ze studny a vrtu by se měla provádět pravidelně, alespoň jednou za 2-3 let. Složení vody může být ovlivněné suchem, povodněmi, ale také i lidskou chybou. Toxické látky ze skladování hnojiv, žump, odpadních vod a chemického odpadu mohou prosakovat do půdy, pouhým okem se otrava vody nedá zjistit a majitelé těchto skládek u kterých došlo ke kontaminaci spodních vod někdy tom ani neví.

Kde si můžu udělat rozbor vody?

Laboratoří, které provádějí rozbory vody je hodně. Liší se nejen cenou služeb, ale i kvalitou práce. Doporučujeme vám společnosti s dlouholetou praxí v oboru. Při výběru laboratoře znáte předem cenu a seznam provedených testů, a zda má firma vlastní laboratoře a akreditaci. Každá laboratoř je povinna, uvést všechny provedené testy, typy dokumentů a ceny.

Jaké ukazatele chcete vyhodnotit?

Pro hodnocení kvality vody ze studny nebo vrtu se provádějí různé typy rozborů - organoleptické, chemické a mikrobiologické. Samozřejmě se doporučuje rozbor vody, který nám poskytne kompletní informace o složení vody.


Laboratoře obvykle kontrolují vodu na:

Kyselost pH - ideální (pH) - 6,5-9,5 vyšší pH je voda zásaditá s nízkým pH je voda kyselá.

Celková tvrdost. Během této zkoušky se kontroluje obsah hořčíkových a vápenatých iontů ve vodě. Příliš tvrdá voda je škodlivá nejen pro zdraví, ale také i pro domácí spotřebiče, na topných tělesech ulpívá vápník(vodní kámen). Podle norem Vyhl. 252/2004 musí mít pitná voda 2-3,5 mmol/l.

Dusičnany. Jejich koncentrace ve vodě nesmí překročit 50 mg/l. Překročení této hodnoty znamená kontaminaci půdy hnojivy.

CHSK.(chemická spotřeba kyslíku) - Tento indikátor nesmí přesáhnout 3 mg/l.

Mikrobiologické parametry spočívá v počítání počtu mikroorganismů na 1 ml vody. Podle Vyhl. 252/2004sb. - pitná voda nesmí obsahovat žádné baktérie. Jejich přítomnost může znamenat kontaminaci vody exkrementy.

Železo a mangan. PodleVyhl. 252/2004 sb.- železo max.0,2mg/l, mangan 0,05mg/lV rozboru jsou také hodnoceny fyzikální parametry - barva, chuť, zákal a vůně.


Dále nabízíme:

1. Rozbor vody v akreditované společnosti

2. Čištění studny a vrtů

3. Systémy čistění vody

 4. Servis filtrů a systému čistění vody

 5. Instalace filtračních zařízení