Back to the list

Odstranění železa. Moderní filtrační systémy

Zvýšený obsah železa je jedním z hlavních problémů pitné vody, jak vody z vodovodu, tak i ze studny a vrtů v předměstských oblastech. To dává vodě nejen nepříjemnou chuť a matnou oranžovou barvu, ale hlavně poškozuje zdraví. Proto se odstranění železa stává povinným opatřením, aby se zabránilo vážným zdravotním problémům. Vysoký obsah železa ve vodě se Vám taky projeví na spotřebičích a zařízení, které používáte.Železo v pitné vodě

Maximální povolený obsah „celkový obsah železa“ v pitné vodě – je stanoven na 0,2 mg / l, ale v mnoha případech na venkově dosahuje 5 mg / l, a někdy i více než 10 mg / l. V podzemních vodách je převážně rozpuštěný oxid železa. Jako oxid je tato rez dobře známá každému, vzniká po kontaktu vody se vzduchem. Při koncentracích nad 0,3 mg / l železa, které je rozpuštěné ve vodě, zanechává rezavé“ skvrny na prádle, i když samotná voda je čirá. Pokud je obsah železa vyšší než 1 mg / l, voda se stává zakalenou, nažloutle hnědá, má charakteristickou kovovou chuť. Vysoký obsah železa ve vodě, velmi poškozuje techniku. Železitý povlak velmi rychle pokrývá trubky, zanechává zbytky na pračkách, myčkách nádobí a kazí vzhled povrchů sanitární keramiky. Železo je nebezpečné především pro zdraví - pravidelné používání a pití železité vody podporuje alergie, vysušuje a dráždí pokožku, způsobuje onemocnění jater a ledvin. Jediný způsob jak řešit železitou vodu, je instalace filtru na odstranění železa.

Filtry na odstranění železa

Odstranění železa bez oxidantů.

Jedná se o jednu z nejmodernějších technologií na odstranění železa, která je nejčastěji používaná. Metoda spočívá v nasycení vody kyslíkem pomocí provzdušňování vody kompresorem.  Oxidace bez činidel je účinné jen v případech, kdy koncentrace železa nepřesahuje 10 mg / l.


Filtry používající silné oxidanty

V těchto filtrech se jako oxidant používá chlórnan sodný, manganistan draselný a ozon. Oxidační činidlo je použitelné v případech, kdy koncentrace rozpuštěného železa je vysoká (> 10 mg / l) nebo hodnota pH je velmi nízká. Filtry využívající oxidanty vyžadují pravidelnou údržbu a jsou dražší než filtry bez oxidantů.

Odstranění železa za pomocí principu koagulace

Jedná se o metodu, při níž se voda ošetřuje koagulanty - látkami, které způsobují, že se částice kontaminantů vysráží - vytvářejí vločky, ty jsou potom zachyceny filtrem.

Odstraňování železa katalytickou oxidací.

Jedná se o nejčastější způsob odstranění železa v bytech rodinných domech i v malých průmyslových provozech. Zařízení s katalytickou oxidaci a filtraci se liší svou kompaktností a vysokou účinností. Oxidace železa probíhá uvnitř nádrže pomocí speciálních pelet s katalytickými vlastnostmi. Existuje mnoho přírodních i syntetických filtračních materiálů. Oxidované železo se usadí na filtračním materiálu a ten se čistí pravidelným praním, během kterého se sediment vypláchne do kanalizace. Filtrační materiály na odstranění železa jsou citlivé na nízké teploty a mohou se rozpadat při teplotách pod 0°C. Proto by měly být instalovány pouze ve vytápěných místnostech.

Filtry s reverzní osmózou

Metodou reverzní osmózy lze odstranit i ty nejmenší koncentrace železa, při kterých je voda vedena pod tlakem přes speciální membránu, která zachytí až 95% - 99% látek rozpuštěných ve vodě. Tato metoda platí také pro chemikálie. Často se používá při vytváření domácích filtrů s nízkou produkcí, čištění velkých objemů tímto způsobem je neekonomické. Ale u bytů a rodinných domů je to téměř ideální - náklady na udržování systémů reverzní osmózy jsou relativně malé, i když membrány se musí pravidelně měnit.

Systémy reverzní osmózy jsou zvláště dobré v případech, kdy kromě železa je nutné odstranit další specifické znečišťující látky a snížit celkovou mineralizaci vody.

Filtry používající iontoměničové pryskyřice

Odstranění železa se může také provádět pomocí iontoměničových pryskyřicí: ionty železa se zadržují v hmotě iontoměničů a místo toho se do roztoku uvolňují sodné ionty. Zde dochází k odstranění tvrdosti, manganu, stroncia, bária a rádia – toto je velkou výhodou iontoměničových systémů na odstranění železa.


Dále nabízíme:

1. Systémy na odželeznění vody

2. Systémy na odstranění železa, manganu, amoniaku , tvrdosti a organických látek

3. Rozbor vody v akreditované společnosti

4. Čištění studny a vrtů

5. Systémy filtrace vody

6. Servis filtrů a systému úpravy vody

7. Instalace filtračních zařízení