Назад к списку

Odstranění železa. Moderní filtrační systémy

Zvýšený obsah železa je jedním z hlavních problémů pitné vody, jak vody z vodovodu, tak i ze studny a vrtů v předměstských oblastech. To nejen dává vodě nepříjemnou chuť a matnou oranžovou barvu, ale také poškozuje zdraví. Proto se odstranění železa stává povinným opatřením, aby se zabránilo vážným problémům se zdravím a technologií.Železo v pitné vodě

Maximální povolený obsah „celkový obsah železa“ v pitné vodě – je stanoven na 0,2 mg / l, ale v mnoha případech na venkově dosahuje 5 mg / l, a někdy i více než 10 mg / l. V podzemních vodách je převážně rozpuštěný oxid železa. Jako oxid je tato rez dobře známá každému, vzniká po kontaktu vody se vzduchem. Při koncentracích nad 0,3 mg / l železa, které je rozpuštěné ve vodě, zanechává rezavé“ skvrny na prádle, i když samotná voda je čirá. Pokud je obsah železa vyšší než 1 mg / l, voda se stává zakalenou, nažloutle hnědá, má charakteristickou kovovou chuť. Vysoký obsah železa ve vodě, poškozuje především techniku. Železitý povlak velmi rychle pokrývá trubky, zanechává zbytky na pračkách, myčkách nádobí a kazí vzhled povrchů sanitární keramiky. Železo je nebezpečné pro zdraví - pravidelné používání železité vody podporuje alergie, vysušuje a dráždí pokožku, způsobuje onemocnění jater a ledvin. Jediný způsob jak řešit železitou vodu, je instalace filtru na odstranění železa.

Filtry na odstranění železa

Odstranění železa bez oxidantů.

Jedná se o jednu z nejmodernějších technologií na odstranění železa, která je nejčastěji používaná. Metoda spočívá v nasycení vody kyslíkem pomocí provzdušňování vody kompresorem. Nebyly použity žádné další reagencie, což znemožňuje tyto systémy v provozu. Oxidace bez činidel je účinné jen v případech, kdy koncentrace železa nepřesahuje 10 mg / l.


Filtry používající silné oxidanty

V těchto filtrech se jako oxidant používá chlórnan sodný, manganistan draselný a ozon. Oxidační činidlo je použitelné v případech, kdy koncentrace rozpuštěného železa je vysoká (> 10 mg / l) nebo hodnota pH je velmi nízká. Filtry využívající oxidanty vyžadují pravidelnou údržbu a jsou dražší než filtry bez oxidantů.

Odstranění železa za pomocí principu koagulace

Jedná se o metodu, při níž se voda ošetřuje koagulanty - látkami, které způsobují, že se částice kontaminantů vysráží - vytvářejí vločky, ty jsou potom zachyceny filtrem.

Odstraňování železa katalytickou oxidací.

Jedná se o nejčastější způsob odstranění železa v bytech rodinných domech i v malých průmyslových provozech. Zařízení s katalytickou oxidaci a filtraci se liší svou kompaktností a vysokou účinností. Oxidace železa probíhá uvnitř nádrže pomocí speciálních pelet s katalytickými vlastnostmi. Existuje mnoho filtračních materiálů, přírodních i syntetických. Oxidované železo se usadí na filtračním materiálu a ten se čistí pravidelným praním, během kterého se sediment vypláchne do kanalizace. Filtrační materiály na odstranění železa jsou citlivé na nízké teploty a mohou se rozpadat při teplotách pod 0°C. Proto by měly být instalovány pouze ve vytápěných místnostech.

Filtry s reverzní osmózou

Metodou reverzní osmózy lze odstranit i ty nejmenší koncentrace železa, při kterých je voda vedena pod tlakem přes speciální membránu, která zachytí až 95% - 99% látek rozpuštěných ve vodě. Tato metoda platí také pro chemikálie. Často se používá při vytváření domácích filtrů s nízkou produkcí, čištění velkých objemů tímto způsobem je neekonomické. Ale u bytů a rodinných domů je to téměř ideální - náklady na udržování systémů reverzní osmózy jsou relativně malé, i když membrány se musí pravidelně měnit.

Systémy reverzní osmózy jsou zvláště dobré v případech, kdy kromě železa je nutné odstranit další specifické znečišťující látky a snížit celkovou mineralizaci vody.

Filtry používající iontoměničové pryskyřice

Odstranění železa se může také provádět pomocí iontoměničových pryskyřicí: ionty železa se zadržují v hmotě iontoměničů a místo toho se do roztoku uvolňují sodné ionty. Zde dochází k odstranění tvrdosti, manganu, stroncia, bária a rádia – toto je velkou výhodou iontoměničových systémů na odstranění železa.


Dále nabízíme:

1. Systémy na odželeznění vody

2. Systémy na odstranění železa, manganu, amoniaku , tvrdosti a organických látek

3. Rozbor vody v akreditované společnosti

4. Čištění studny a vrtů

5. Systémy filtrace vody

6. Servis filtrů a systému čistění vody

7. Instalace filtračních zařízení